سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧
مدیریت پژوهش

رزومه

مشخصات فردي

نام: ربابه

نام خانوادگي:اسدپورچالي

نام پدر: حسن

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

مدرک تحصيلي

محل اخذ مدرک

تحقيقات آموزشي از سال 86 تا 89

کارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

مديريت وبرنامه ريزي آموزشي از سال 67 تا 71

کارشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

ديپلم از سال 61 تا 65

علوم انساني

بابل

سوابق کاري واجرايي

1-  سرپرست آموزشکده از 7/1 سال 92 تا 93/4/15 (حکم داخلی)

2- معاون آموزشی وپژوهشی  باحفظ سمت از2/1 سال 92 تا 93/4/15

3- مديرامورپژوهشي آموزشکده فني وحرفه اي سما رودهن ازسال87  تا کنون

4- رئيس اداره پژوهش آموزشکده فني وحرفه اي سما رودهن ازتاريخ1/10/85 تا تاريخ1/1/87

5- کارشناس آموزش آموزشکده فني وحرفه اي سما دانشگاه آزاداسلامي واحدرودهن از شهريور84 لغايت 30/9/ 85                                                          

6- - مدير مدرسه راهنمايي سما رودهن ازسال 78 الي84                                                                                                                                   

7- دفتردارومعاون مدرسه راهنمايي سمارودهن ازسال 72الی 78

 

 

 

 


  مقالات علمي

1- بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تعهد کاري کارکنان با ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات)  (ICTدر دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن درفصلنامه علمي"پژوهش اجتماعي"درپاييز 89دردانشگاه آزاد اسلامي رودهن

2- تدوين الگوي رياضي براي ميزان استفاده از) (ICTدر دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن براساس فرهنگ سازماني درهمايش ملي نقش فناوري اطلاعات وارتباطات در توسعه آموزش-آموزشکده فني وحرفه اي سماواحد کرج درآذر ماه سال 89

3- تدوين الگوي رياضي براي ميزان استفاده از) (ICTدر دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن براساس تعهد سازماني درهمايش ملي نقش فناوري اطلاعات وارتباطات در توسعه آموزش-آموزشکده فني وحرفه اي سماواحد کرج درآذر ماه سال 89       

4-ارائه مقاله تحت عنوان حجاب در تعالي زن درهمايش ملي حجاب ، عفاف وراهکارهاي گسترش آ ن در جامعه -آموزشکده فني وحرفه اي سماواحد آزاد شهردراسفند ماه 89

5- راهکارهاي اجرايي تحقق اهداف شعارهمت مضاعف و کار مضاعف درجامعه درهمايش ملي همت مضاعف وکار مضاعف درادبيات ديني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در خردادماه 90

6-مدیریت در نگاه قرآن در همایش مدیریت از منظر قرآن و عترت  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در آذرماه 90

7- برآوردومقایسه ارزش های کمی دوکارکرد تفریحی وحفاظتی درمنطقه گردش گری سد شیاده در همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران  در 26-27 آذر 93

8-برآوردومقایسه ارزش های کمی دوکارکردتفریحی وحفاظتی درتالاب گزدرهمایش ملی انرژی ،ساختمان ومحیط زیست شهری در17آذر94

 

 

فعاليت هاي پژوهشي  

1 -رئيس کميته اجرايي در همايش ملي کارآفريني؛فرهنگ وجامعه آموزشکده فني وحرفه اي سما رودهن درسال 87

2- رئيس کميته اجرايي در اولين کنفرانس ملي مهندسي نرم افزارايران آموزشکده فني وحرفه اي سما رودهن درسال88

3- سرپرستي ، نظارت وتشکيل تيم رباتيک ازسال86 لغايت حال:

1-3- کسب رتبه برتر توسط تيم امدادگرواقعي وکسب رتبه ششم توسط تيم مين ياب درسال 86 در مسابقات کشوري سما شيراز

2-3- کسب رتبه سوم توسط تيم جنگجو بنامsamarf1 درسال  87 در مسابقات کشوري موشهاي هوشمند سبزوار

3-3- کسب رتبه اول توسط تيم جنگجو  دراسفند 88 در مسابقات کشوري ميبد

4-3- کسب رتبه پنجم توسط تيم مين ياب در فروردين ماه سال87 درمسابقات بين الملليiran open قزوين

5-3-کسب رتبه ششم توسط تيم مين ياب در فروردين ماه سال 88 در مسابقات بين الملليiran open قزوين

6-3-کسب رتبه مقام اول مسابقات وطرح فنی برتردرمسابقات بین المللی رباتیک فضاسازان اپن2011 درشهریور90

7-3- کسب مقام اول مسابقات کشوری رباتیک بسیج در مهرماه 90

4- سرپرستي ، نظارت وتشکيل تيم هاي مختلف ازسال86 لغايت حال :

1-4- کسب رتبه اول درمسابقات مهارتي کشوري گرافيک درواحد ورامين درآبان ماه سال 88

2-4- کسب رتبه سوم وچهارم درمسابقات مهارتي کامپيوتر درمنطقه وکسب رتبه سوم درکشوردرطراحي وب سايت درتيرماه سال 87

3-4-کسب رتبه دوم درمسابقه منطقه ای نجات تخم مرغ دردانشکده سما اسلامشهردراردیبهشت 92

4-4-کسب رتبه چهارم دریازدهمین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی روز بتن درسوم مهرماه 92 دردانشگاه آزاد رودهن

5-4-میزبانی مسابقه منطقه ای خرپای ماکارونی وکسب رتبه اول درآبان 92

6-4 - کسب رتبه دهم دردوازدهمین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی روز بتن درسوم مهرماه 93 دردانشگاه آزاد واحدنجف آبادازبین 36 تیم

1-5 کسب رتبه سوم کشوری درمسابقه رباتیک جام نور مشهد لیگ جنگجوی سبک وزن درمهر ماه 93

2-5 کسب رتبه دوم در مسابقه کشوری رباتیک لیگ امدادگر واقعی در دانشگاه خیام نیشابور شهریور ماه سال 94

6- همکاردرطرح پژوهشی " برآوردومقایسه ارزش های کمی دوکارکردتفریحی وحفاظتی درمنطقه گردش گری سد شیاده " درسال93

             

 

 

 

بازديد اين صفحه :768
بازديد امروز:142
کل بازديد سایت :2100526
بازديدکنندگان آنلاین :3
زمان بارگذاری :0/1250 ثانیه

آدرس : رودهن ، خیابان شهید  مطهري،بلوارآيت الله خامنه اي آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما - واحد رودهن
تلفن : 76501011 - 76501012 021 فکس : 76501820 021
كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به آموزشکده فنی حرفه‌ای سما (واحد رودهن) می باشد