پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨
معاونت امور سما
معاونت دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی
 

ابراهيم ذوالقرنين، متولد  1350 ازشهرستان اروميه مي باشند. ايشان مدرك كارشناسي خود را در رشته مكانيك سيالات ازدانشگاه تبريز درسال 1376و فوق ليسانس را در سال 1380از دانشگاه امام حسين (ع) اخذ كرد همچنين مدرك دكتري خود را در سال 2012 از دانشگاه آكادمي ملي علوم  آذربايجان دريافت نموده اند.


مشاغل و مسئوليت ها
:

معاون دانشگاه ورئيس مركزآموزشي فرهنگي سماازسال1391تاکنون
رئيس اداره نگهداري وتعميرات ازسال 1380تا1384
مديرعامل تعاوني مسكن دانشگاه ازسال1382تا1384
سرپرست گروه مكانيك واحد درسال1383
معاون آموزشي ودانشجوئي سما رودهن ازسال1384تا1385
رئيس آموزشكده فني وحرفه اي
معاون دانشگاه ورئيس مركزآموزشي فرهنگي سماازسال1384تا1386

معاون عمران دانشگاه از سال1386 تا1391
عضونظام مهندسي استان تهران پايه1 نظارت-اجراومحاسبه
بازرس گاز منطقه پرديس تا فيروزكوه 
ايشان عضو هيات علمي دانشگاه نيز مي باشند.

تاليفات:

1-      تكنولوژي خودروهاي سواري جلد 1

2-      مكانيك سيالات كاربردي به انضمام آزمايشهاي كامل سيالات و هيدروليك

3-      آزمايشهاي مقاومت مصالح (جزوه)

 

 

ترجمه ها :

 

1.       Automotive Electrics & Automotive Elektronics, 4th edition by BOSCH

 

2.       Hybrid Vheicle (2009)     

 

مقالات:

1. Зюлгернеин И.И. Моделирование частичного закрытия трещины при внутренним сжатии цилиндрических тел // Механика. Машиностроение, 2009, №2, с. 37-40.

2. Зюлгернеин И.И. Разрушение при внутренним сжатии цилиндрических тел // Вестник ТулГУ серия: Актуальные вопросы механики, 2009, вып. 5, с. 36-43.

3. Зюлгернеин И.И. Моделирование зарождения трещин при внутреннем сжатии цилиндрических тел // Фундаментальные и прикладные проб­лемы техники и технологии, 2009, №6(278), с. 22-29.

4.Zolgharnein Ebrahim. A problem on crack nucleation under compression of cylindrical bodies // Trans. Az. NAS issue math. and mechanics series of phys-tech. and math. science, Bakı, 2010, v. XXX, №1, p. 211-220.

5. Zolgharnein Ebrahim. Inner compression contact failure of cylindrical bodies // Proc. of Inst. Math. and Mech., Baki, 2010, v. XXXII, p. 241-250.

6.Zolgharnein Ebrahim. Nucleation crack under inner compression of cylindrical bodies // Trans. Intern. Scietific of conf. “Modern problems of Mathematics, Mechanics, Computer science” , Russia, Tula, Publishing House of TSU. 2010, p. 228-231.

7.Зюлгернеин И.И.Моделйрованйе трешйнообразованйя рпн Bhyтреннем сжатйй цилиндрических Тел.Поблемы прочностй пластйчостй й устойчйвостй в мех-ке.деф.ть.Tела.Мат.меж.науцн.сйпозйума.Тверь.ТГТУ

, 2010,С.48

8.Zolgharnein Ebrahim .V.M.Mirsalimov//Nucleation of a crack under Inner Comprression of Cylindrical Bodies//Acta Poliytehnica Hungarica. Vol.9,no2,2012,p.169-183

9.Zolgharnein Ebrahim .V.M.Mirsalimov //Crack with interfacial bonds in the hub of a friction pair//Meccanica.An International journal of Theoretical and Applied Mechanics.Vol.41,No4,2012

 

 

 

 

كنفرانسها :

 

1. “Modern Problems of Mathematics, Mechanics, Computer Science”, International Scientific Conferenceç Devoted to 80-tlı of Tula State University.

2- نقش فناوري اطلاعات وارتباطات (I-C-T)درتوسعه  كارآفريني اولين كنفرانس ملي كارآفريني »فرهنگ و جامعه  در سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

 

 

بازديد اين صفحه :7018
بازديد امروز:23
کل بازديد سایت :2159964
بازديدکنندگان آنلاین :9
زمان بارگذاری :0/1086 ثانیه

آدرس : رودهن ، خیابان شهید  مطهري،بلوارآيت الله خامنه اي آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما - واحد رودهن
تلفن : 76501011 - 76501012 021 فکس : 76501820 021
كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به آموزشکده فنی حرفه‌ای سما (واحد رودهن) می باشد