جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
امتحانات

 

نکات مهم امتحانی مورد توجه دانشجویان

1) دراسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خوداقدام نمایید وجهت دریافت کارت امتحان به سایت

 www.roudehen-samacollege.ir  مراجعه کنید.

2)  پس از دریافت کارت حتما دروس ثبت شده ونام استاد رابا پرینت ثبت نامی خود چک کرده درصورت وجود هرگونه مغایرت سریعا به آموزش مراجعه نمایید.

3) به تاریخ وساعت امتحان هر درس مندرج درکارت امتحان دقت فرمایید.

4) به همراه داشتن کارت امتحان جهت شرکت درامتحان الزامی است.از ورود دانشجویان فاقد کارت به جلسه امتحان جلوگیری می گردد.

5)برای هر درس شماره صندلی مخصوص درکارت درج گردیده است لذا طبق شماره صندلی نشسته درغیراین صورت تقلب محسوب خواهد شد.

6) حضور به موقع درجلسه امتحان الزامیست ورود دانشجویان با تاخیر بیش از ده دقیقه به جلسه امتحان به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.(پس خروج حتی یک دانشجو از جلسه امتحان دانشجوی تاخیری به هیچ عنوان اجازه شرکت درامتحان رانخواهد داشت)

7) غیبت درجلسه امتحان منجر به حذف (حذف ماده 35)می گردد که درهر نیمسال حداکثر درسه درس مجاز می باشد.

8)  غیبت دربیش از سه جلسه امتحان به منزله صفر می باشد.

 

9)    حذف درس درجلسه امتحان تاقبل از توزیع سوالات امکان پذیر است پس از توزیع برگه سوال حذف درس به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

10)  استفاده از موبایل در جلسه امتحان تقلب محسوب می گردد ،لزوما موبایل خود را در جلسه خاموش نمایید.استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب ممنوع می باشد.

11)   همراه داشتن هرگونه برگه، جزوه، کتاب ،...حتی غیرمرتبط با امتحان تقلب محسوب می گردد.

12)  حتما دقت داشته باشید درصورت حضوردرجلسه امتحان ، صورت جلسه را امضا نمایید در غیر این صورت به منزله غیبت درنظرگرفته خواهد شد.

13)درصورت حضور درجلسه امتحان وامتناع از امضا صورت جلسه تخلف محسوب می گردد وبه کمیته انضباطی ارجاع داده می شود.

14) چنانچه درکارت ورود به جلسه برای درسی عبارت حذف غیبت کلاسی درج گردیده به این معنی است که حق شرکت درجلسه امتحان راندارید ودرس توسط استاد مربوطه حذف شده است .

15) چنانچه دریک زمان دو امتحان متفاوت دارید می با یست درجلسه یکی از آن دو شرکت نمایید وبه مراقب اعلام کنید تا بدون ترک کردن جلسه، برگه امتحان دوم را برایتان بیاورد، اگر از جلسه امتحان اول خارج شوید به هیچ عنوان حق شرکت درامتحان بعدی را نخواهید داشت .

 

بازديد اين صفحه :47695
بازديد امروز:9
کل بازديد سایت :2539840
بازديدکنندگان آنلاین :1
زمان بارگذاری :0/0469 ثانیه
كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به آموزشکده فنی حرفه‌ای سما (واحد رودهن) می باشد